Family Law

Deutsch (DE-CH-AT)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)
ШЛЮБНІ ДОГОВОРИ PDF Друк e-mail

flg pre-nupital agreements and marriage contractsЗдається неправильним міркувати про потворність розлучення та часто руйнівні наслідки під час медового місяця. З цієї причини багато інтелектуальних і раціональних пар ігнорують ризик розлучення колись у майбутньому. Дійсно, розірвання шлюбу завжди призводить до значних, довгострокових наслідків, включаючи розділення спільного майна, права на опіку та відвідування, виплату аліментів і аліментів на дітей, і це лише деякі з них.

Щоб уникнути потенційних проблем такого масштабу, доцільно укласти дошлюбний договір (до шлюбу) або шлюбний договір (після реєстрації шлюбу), який би визначав майнові права та обов'язки під час шлюбу та у разі розлучення. Шлюбний договір відрізняється від інших цивільно-правових договорів тим, що він тісно пов'язаний з особистістю його учасників, а тому його не може укладати законний представник чи довірена особа, а лише самі подружжя (хоча юрисконсульт може сприяти підготовці таких угод).

До недавнього часу шлюбні контракти використовувалися вузьким колом заможних людей, але останнім часом спостерігається протилежна тенденція. Але наша практика показує, що укладення шлюбних контрактів стає все більш поширеним, особливо між громадянами України та іноземних держав. На відміну від раніше, велика кількість іноземців наполягає на підписанні шлюбного контракту, щоб захистити себе від фінансових втрат, особливо там, де існує велика різниця у віці між подружжям.

ПРАВО НА УКЛАДЕННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Шлюбний договір - це письмова угода, укладена за взаємною згодою, яка визначає права та обов'язки сторін до, під час і після шлюбу. Шлюбний договір можуть укласти жінка та чоловік, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, а також подружжя, які вже перебувають у шлюбі.

ЗМІСТ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Шлюбний договір регулює матеріальні відносини між подружжям, визначає їх майнові права та обов'язки. Шлюбним договором також можуть бути визначені майнові права та обов'язки подружжя як батьків, вирішені питання щодо аліментів на подружжя, дітей та інші питання. Проте зауважимо, що шлюбним договором не можуть регулюватися особисті відносини подружжя, а також особисті відносини між подружжям та їхніми дітьми. Шлюбні контракти, які обмежують права дітей або ставлять одного з подружжя в явно невигідне матеріальне становище, також не допускаються законом.

ФОРМА ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Шлюбний договір повинен бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений.

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ШЛЮБНИМ ДОГОВОРОМ

Якщо шлюбний договір укладено до реєстрації шлюбу, він набирає чинності з дня реєстрації шлюбу. Якщо шлюбний договір укладено між подружжям, він набирає чинності з дня його нотаріального посвідчення.

ТРИВАЛІСТЬ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

У шлюбному договорі може бути обумовлена його тривалість, а також тривалість будь-яких окремих прав і обов'язків. Однак шлюбний договір або окремі його положення можуть залишатися чинними після розірвання шлюбу.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА В ШЛЮБНОМУ ДОГОВОРІ

Шлюбний договір дає можливість подружжю вибирати юридичні права на майно, які можуть поширюватися на все майно або його частину. Наприклад, майно може класифікуватися як спільне володіння, пайове володіння або роздільне (індивідуальне) володіння. Шлюбним договором може регулюватися майно, набуте на момент укладення шлюбного договору (у тому числі набуте до шлюбу), а також майно, яке буде набуте в майбутньому.

Відповідно до сімейного законодавства України шлюбним договором також може визначатися правовий режим майна, яке подружжя передає для сімейних потреб, та правовий режим майна, яке передається подружжям в дар для реєстрації шлюбу.

У шлюбному договорі сторони можуть передбачити порядок поділу майна (у тому числі при розірванні шлюбу), а також порядок користування майном, що належить обом з подружжя або одному з них, для задоволення потреб дітей або інших осіб.

ЗМІНА УМОВ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Зрозуміло, що одностороння зміна умов шлюбного договору не допускається. Умови шлюбного договору можуть бути змінені подружжям. Угода про зміну умов шлюбного договору повинна бути укладена в письмовій формі та нотаріально посвідчена. На вимогу одного з подружжя шлюбний договір може бути змінено судом, якщо цього вимагають його інтереси, інтереси дітей, непрацездатних повнолітніх дочки (сина), які мають істотне значення.

ПРАВО НА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ

Звичайно, подружжя має право розірвати шлюбний договір. У цьому випадку права та обов'язки, встановлені шлюбним договором, припиняються в день подання заяви про розірвання шлюбного договору.

РОЗІРВАННЯ ШЛЮБНОГО ДОГОВОРУ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ

Шлюбний договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу одного з подружжя з підстав, що мають істотне значення, зокрема у разі неможливості виконання шлюбного договору.

НЕДІЙСНИЙ ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Нарешті, шлюбний договір може бути визнаний недійсним за рішенням суду з підстав, встановлених Цивільним кодексом України, на вимогу одного з подружжя або іншої особи, права якої порушено шлюбним договором.

 

Партнери
Банер

Банер